CASSANDRA MANNA

Textile Design

 
New%20Main_edited.jpg

FLORAL

Main File.JPG

GEO

Main.JPG

BOHO

ST-P0829 _1.JPG

CONVERSATIONAL

Main.JPG

STRIPES

Main.JPG

PLAIDS

Main.JPG

TIE DYE

Main.JPG

TEXTURE

 

CASSANDRA MANNA

Work Station